دوره آموزشی مهارت کنترل استرس با تدریس آقای دکتر اکبریان متخصص روانپزشکی یکشنب...

دوره آموزشی مهارت کنترل استرس برگزار گردید

دوره آموزشی مهارت کنترل استرس با تدریس آقای دکتر اکبریان متخصص روانپزشکی یکشنبه مورخ 98/11/13 در سالن معاونت بهداشت برگزار گردید. د...
1398/11/14 | خانم بگدلی | دوره آموزشی مهارت کنترل استرس برگزار گردید | اطلاعیه | 296 | 0 نظر | print | |

دوره آموزشی مهارت کنترل استرس با تدریس آقای دکتر اکبریان متخصص روانپزشکی یکشنبه مورخ 98/11/13 در سالن معاونت بهداشت برگزار گردید.

دکتر اکبریان در این جلسه به مباحثی همچون علل ایجاد استرس ،مدیریت استرس در محیط کار ومنزل،راهکارهای مقابله با استرس پرداختند.

در پایان جلسه پرسش وپاسخ پیرامون مسائل مطرح شده انجام گرفت.

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو