برنامه دومین نشست مشاورین روسای دانشگاهها و دانشکدهای علوم پزشکی در امور زنان و...

برنامه دومین نشست مشاورین روسای دانشگاهها و دانشکده ها در امور زنان و خانواده

برنامه دومین نشست مشاورین روسای دانشگاهها و دانشکدهای علوم پزشکی در امور زنان و خانواده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پز...
1397/09/25 | خانم بگدلی | | خبرصفحه اصلی | 991 | 0 نظر | print | |

برنامه دومین نشست مشاورین روسای دانشگاهها و دانشکدهای علوم پزشکی در امور زنان و خانواده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران مورخ 20.19.97 و 21.9.97 توسط سرکار خانم دکتر محمدی مشاور محترم وزیر در امور زنان و خانواده برگزار گردید.

  

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو