گروه
دوره آموزشی مهارت کنترل استرس برگزار گردید
1398/11/14
دوره آموزشی مهارت کنترل استرس با تدریس آقای دکتر اکبریان متخصص روانپزشکی یکشنبه مورخ 98/11/13 در سالن معاونت بهداشت برگزار گردید. د...
ادامه مطلب 1398/11/14 اطلاعیه
 
دسته
1397(3)

1398(4)

1399(1)